Medlemskontingent 2016

Det er tid for å betale den årlige medlemskontingenten til Ås IL. Alle aktive utøvere i Ås IL må betale kontingent til idrettslaget. Kontingenten går til fellesutgifter som hovedlaget har, og er ikke det samme som treningsavgift, som hver idrettsgren krever inn.